PR-MATERIAL

Clavius har sedan många år specialiserat sig på att ta fram profilerat material till teatrar och andra scenlokaler i Sverige. Materialet består huvudsakligen av t.ex. olika foajé- och informationsskyltar, pressväggar, premiärdekorer samt stolsöverdrag. Vi producerar och monterar också olika former av teaterinredningsdetaljer samt kompletterande material vid om- och nybyggnationer. Stor del av vårt arbete under åren har också varit fokuserat kring olika premiärer, där vi genomfört formgivning, produktion och installationer av olika PR-material som använts under kort tid vid enskilda event eller under hela uppsättningars spelperiod.

Huvudansvarig kontakt och projektledare för Clavius PR-material:

Carina Adolfsson  070-297 99 95
carina@clavius.se


Här nedan följer några bildexempel på PR-material som vi har tagit fram under senaste åren!

IMAGE  1

Stacks Image 3

IMAGE  2

Stacks Image 35

IMAGE  3

Stacks Image 46

IMAGE  4

Stacks Image 81

IMAGE  5

Stacks Image 113

IMAGE  6

Stacks Image 134

IMAGE  7

Stacks Image 1935

IMAGE  8

Stacks Image 1958

IMAGE  9

Stacks Image 1960