• Stacks Image 648

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 649

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 650

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 655

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 716

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 717

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 718

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 719

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 720

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 727

  Caption Text

  Link
Clavius har sedan många år specialiserat sig på att ta fram profilerat material till biograferna i Sverige. Materialet består huvudsakligen av olika foajéskyltar, kassaskyltar, reklamkampanjmaterial samt hänvisnings- och informationsskyltar. Vi producerar och monterar också olika former av biografinredningsdetaljer samt kompletterande material vid om- och nybyggnationer. Stor del av vårt arbete under åren har också varit fokuserat kring olika mässor och utställningar, där vi genomfört formgivning, produktion och installationer både för SF Bio och SF Event & Konferens!

Huvudansvarig kontakt och projektledare för Clavius Biografmaterial:

Thomas Johnson  070-768 41 15
thomas@clavius.se


Här nedan följer några bildexempel med länkar vidare till de biografmaterial som vi har tagit fram under senaste åren!

SF BIO PROFILMATERIAL

Stacks Image 547
Stacks Image 549
Stacks Image 551
Stacks Image 553
Stacks Image 557
Stacks Image 560
Stacks Image 563
Stacks Image 566
Stacks Image 570
Stacks Image 573