VILKA ÄR VI?

Thomas Johnson Idé & Formateljé AB ('Clavius') är en event- och reklamateljé med byråinriktning som verkar främst inom film & biografbranschen som specialitet. Vi utarbetar, koordinerar och genomför olika reklam och PR-uppdrag i ett allt större växande och aktivt nätverk, bestående idag av över 85 olika underleverantörer och samarbetspartners (se också vår kundsida).

Vår främsta uppgift är att hjälpa alla filmdistributörer och biografägare med att marknadsföra nya biograffilmer, men vi jobbar också intensivt med bl.a. egen grafisk formgivning och produktion av trycksaker samt skapande av olika marknadsevent. Vi har egen produktion av digitalprint, dekorbyggen, ljus- & ljudteknik samt offsettryck, bildprojektion, reklamskyltar och webbproduktion genom vårt omfattande nätverk. Vi är inte enbart en ren producerande verksamhet, utan stor del av vårt arbete grundar sig på eget idéarbete och projektledning, som vi genomför i nära samarbete med våra kunder.

Kort sagt: vi jobbar med helheten - från 'ax till limpa' - och erbjuder en oändlig rad kreativa lösningar till våra kunder!

Stacks Image 43
Stacks Image 44
Stacks Image 57
Stacks Image 60

Vi har nu över 25 års samlad erfarenhet av kreativa projekt, och vi eftersträvar främst långsiktighet i våra kundrelationer och prioriterar leveranssäkerhet med ansvar, idérikedom, kvalitet och noggrannhet i allt vi gör - vi är m.a.o. alltid måna om att alltid försöka göra ett bra jobb och göra våra kunder nöjda! Vår ambition är också att växa 'organiskt' som företag, dvs att vi utvecklas och växer i direkt relation med våra uppdrag, förutsättningar och möjligheter i kombination med våra kunders önskemål och krav! Det är viktigare att växa klokt och långsamt än ogenomtänkt och snabbt för att garantera en hållbar och stabil verksamhet.

MILJÖPOLICY

Vår ambition och målsättning inför framtiden handlar också mycket om att bli alltmer miljömedvetna i allt vi gör och i allt vi producerar! Vi har som grundläggande ambition och företagspolicy att bli ständigt bättre på att främja miljön i vårt dagliga arbete och utveckla arbetsmetoder som är så skonsamma och energisnåla mot vår omgivning som det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt. Detta är en ständigt pågående process och en viktig utveckling som vi är mycket måna om att stödja aktivt, såväl i tanke som i handling. Clavius tillämpar idag aktiv källsortering av alla våra sopor, vilket innebär att vi tar hand om allt avfall såväl från kontorsmiljö till produktionsverkstad och lämnar allt för återvinning till resp. specialiserad avfallshanterare. Över 80% av vårt nuvarande avfall går direkt till återvinning och ambitionen är givetvis att närma sig 100% så långt det är möjligt.

Vi har också nyligen avslutat ett projekt där vi har bytt ut samtliga våra ljuskällor i vår kontorsmiljö mot lågenergilampor och LED-ljus, som inte bara är energisnålare utan också mer brandsäkra och miljövänliga bl.a. i.o.m. sin långa livslängd - något som också ger bra driftsekonomi på sikt som extra bonus! Vårt företag har också som miljöpolicy att i första hand anlita miljöcertifierade underleverantörer av t.ex. offsettryck, där man övervägande använder t.ex. vegetabiliska färgämnen och återvinningsbara pappersmaterial utan onödiga kemiska tillsatser. Vi arbetar också på att på sikt även kunna arbeta med alltmer miljöanpassad produktion av digitalprint.

Stacks Image 17515

Stor del av vår dagliga verksamhet handlar om olika former av transporter och leveranser av skiftande slag. Vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet transporter och också utföra dessa på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. Vår egen fordonspark är idag dieseldriven, då detta är det enda driftsäkra och miljövänliga alternativet till vanliga bensindrivna transportfordon. Det finns en rad alternativa drivmedel som t.ex. gas, etanol, och el för personbilsmarknaden - men på transportbilssidan för företag är det tyvärr betydligt sämre ställt med vettiga miljöalternativ. Vi ser fram emot den dag vi på Clavius stolt kan investera i den första helt eldrivna transportbilen, och vi hoppas att detta inte dröjer alltförlänge innan detta blir verklighet!

VI GER SUPPORT OCH STÖD

Clavius har under åren gett donationer till olika välgörande ändamål inom medicinsk forskning och naturvård, som vi anser är två av de viktigaste investeringarna inför framtiden; Hjärt- & lungfonden, Cancerfonden och Världsnaturfonden är bl.a. de som fått bidrag av oss. Under senaste året har vi valt att fokusera på Världsnaturfonden WWF och deras viktiga arbete. De är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisationsom bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

 • Stacks Image 17479

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17480

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17481

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17486

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17489

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17492

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17495

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17498

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17501

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17504

  Caption Text

  Link

WWF bedriver ett mycket aktivt naturvårdsarbete i fält men också bakom skrivbord, i laboratorier, i maktens korridorer och vid de internationella förhandlingsborden. WWF arbetar idag i närmare 100 länder. verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten och företag. Med sina närmare fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF världens största ideella naturvårdsorganisation. Idag stöds WWF av över 1.500 olika företag i Sverige. Läs gärna mer om WWF och deras arbete genom att klicka på bildlänken ovan - kanske vi kan bidra också till att värva ytterligare stödmedlemmar!

Som Vnfretag stdjer vi Vrldsnaturfonden WWFs viktiga milj- och naturvrdsarbete, svl hr i Sverige som i andra delar av vrlden. Tack vare vrt std som Vnfretag kan Vrldsnaturfonden WWF fortstta sitt arbete med att bevara biologisk mngfald, minska froreningar och ohllbar konsumtion samt verka fr ett hllbart utnyttjande av frnybara naturresurser!

Thomas Johnson, VD
Stacks Image 19801
Stacks Image 19803