CLAVIUS HJÄLPER SF BIO SÄLJA IN JULEN


image jupresentkort

Clavius har sedan ett antal veckor haft uppdraget för SF Bios räkning att lyfta fram butiksexponeringarna för årets upplaga av Julpresentkort i utvalda biograffoajéer runt om i landet. Arbetet har omfattat displayformgivning, konstruktion, tillverkning och leverans inkl. monteringar på plats.