EN MODELL AV VERKLIGHETEN...


image minnebergmodell

Modellbygge tillhör en av Clavius specialiteter. Här en skalenlig modell över framtida byggprojekt i Minneberg. En modell över en lokal, en byggnad eller ett event gör att det blir lätt för alla inblandade parter att få en övergripande uppfattning om projektet - en modell blir en miniatyr av verkligheten som alla förstår. Modeller kan göras på flera olika sätt och vanligast är att först bestämma vilket manér den skall ha. Utförandet avgör också hur mycket arbete som krävs för att få den färdig - just denna modell är en s.k. 'volymmodell' som utgår från realistiska proportioner men som har lite konstnärlig finish. Vissa viktiga delar är framlyfta för att ge modellen dess verkliga syfte.