WWF EARTH HOUR


image earthhour2014

Lördag den 29 mars deltog hundratals miljoner människor i 162 länder i världens största miljömanifestation. Att släcka lamporna under Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Clavius deltog för femte året i rad och stödjer också WWF aktivt i deras fortsatta arbete med naturen, djuren och miljön.